Çorum'dan Haberler

25 Mart 2020 Çarşamba
Kalkınmanın Anahtarı Olma Yolunda Oğuzlar Cevizi

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen Oğuzlar Cevizi Coğrafi İşaret Tescil Belgesi, Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal ve Yönetimine Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi tarafından verildi.

Oğuzlar cevizine coğrafi işaret tescili alınmasıyla birlikte Çorum’un coğrafi işaret tescilli ürün sayısı dörde çıkmıştır. Çorum Leblebisi için 2002 yılında Çorum Ticaret Borsası tarafından, İskilip Dolması ve İskilip Turşusu için ise 2005 yılında İskilip Belediyesi tarafından tescil alınmıştır.

OKA'nın Katalizör Rolü
  

Oğuzlar Cevizi coğrafi işaret tescil çalışmalarından başlayıp, kalkınmanın anahtarı olma yolunda projelendirilirken ajansımızın da katalizör olarak rol aldığı örnek bir ürün olarak değerlendirilmektedir.

Oğuzlar Cevizi’nin coğrafi İşaret tescil çalışmaları 2013 yılında OKA’nın Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında desteklenen “Oğuzlar-77 Cevizi Envanter Çalışması” ile başlamıştır. Bu çalışma, 2018 yılında Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği’nin Türk Patent ve Marka Kurumu’na coğrafi işaret tescil başvurusu yaparken bilimsel altlık olarak kullanılmıştır.

2019 yılı içinde Ajansımızın coğrafi işaretli ürünlerin yaygınlaştırılması ve pazarlanması için düzenlediği TR83 Bölgesi il çalıştaylarında “örgütlenme, üretim ve turizm” çalışma gruplarında coğrafi işaret konusu farklı açılardan ele alınmış, Çorum il çalıştayında Oğuzlar Cevizi de gündeme gelmiştir.

Coğrafi işaret tescil çalışmalarının yanı sıra 2019 yılında OKA Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı çerçevesinde Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği’nin başvuru sahibi olduğu “Kalkınmanın Anahtarı Olan Cevizin Yaygınlaştırılma Projesi” destek almaya hak kazanmıştır. Bu proje ile bölgede tarımın ve buna bağlı olarak kalkınmanın anahtarı olan ceviz üretiminin yaygınlaştırılması saf ve ari şekilde fidan üretimin teşvik edilmesi, cevizden elde edilen katma değerin artırılması ve cevizin işlenerek gelir getirici faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi yoluyla üreticilerin korunması ve üreticilerin gelirin artırılması ve yeni pazarlama imkânlarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

                                                                 2019 MDP Oğuzlar Cevizi