Çorum'dan Haberler

23 Eylül 2019 Pazartesi
"YALIN ÜRETİM FELSEFESİ VE TR83 BÖLGESİNDE YÜRÜTÜLEN UYGULAMA ÖRNEĞİ KAZANIMLARI" BAŞLIKLI MAKALE İLE ANAHTAR DERGİSİNDEYİZ

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün aylık yayın organı Anahtar Dergisi’nin Temmuz 2019 sayısı "Kalkınma Ajansları" teması ile yayımlanmıştır.

 

OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi Uzmanlarından Musa Erdal tarafından hazırlanan "Yalın Üretim Felsefesi ve TR83 Bölgesinde Yürütülen Uygulama Örneği Kazanımları" başlıklı makale Anahtar Dergisi Temmuz sayısında yer almıştır.

 

Söz konusu makale, gerek çalışma programında yer verdiği faaliyetler gerekse Çorum İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi’nde öne çıkan alanlarda Bölge sanayisini geliştirmeye ve tespit edilen eksiklerin bir kısmını gidermeye yönelik çalışmalar kapsamında, Ajansımız tarafından başlatılan “Yalın Üretim Eğitimi ve Saha Uygulamaları” çalışması ile Bölgemizde de uyguladığımız “Yalın Üretim” felsefesine dair çarpıcı bilgiler içermektedir.

 

“Yalın Üretim Eğitimi ve Saha Uygulamaları” çalışması ile Çorum OSB’de faaliyet gösteren firmalara verimlilik, maliyet azaltma, sürekli iyileştirme, görsel yönetim gibi temel konularda farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır. Danışmanlık hizmet alımıyla başlayan süreç 3 etapta yürütülmüş, maliyet etkinliği ve sağlayacağı yarar göz önünde bulundurularak 5 işletme ile çalışılmasına karar verilmiştir. Seçilen 5 firmaya 1 günlük ön ziyaret, 1 günlük toplu uygulamalı eğitim ve ardından üçer tam günlük danışmanlık desteği olmak üzere toplam 17 günlük hizmet verilmiştir.

 

Firmalar açısından oldukça yararlı geçen bu uygulama ile işletmelerimizde oluşan farkındalık ve 3 günde görülen çıktılar bu veya farklı bir danışmanlık firmasından hizmet alımı yapmaları ve bu faaliyeti en az 6-12 ay devam ettirmeleri sonucunda ne tür kazanımları olacağını görmeleri açısından da etkili olmuştur. Nitekim faaliyet bitiminde 1 firma hizmet satın almış ve “Yalın Üretim” çalışmalarına devam etmektedir.

 

Anahtar Dergisi Temmuz 2019 sayısına ve "Yalın Üretim Felsefesi Ve Tr83 Bölgesinde Yürütülen Uygulama Örneği Kazanımları" makalesine https://anahtar.sanayi.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Yalın Üretim

Yalın üretim; yapısında hiçbir gereksiz unsur taşımayan ve hata, maliyet, stok, isçilik, geliştirme süreci, üretim alanı, fire, müşteri memnuniyetsizliği gibi unsurların en aza indirgendiği ideal bir üretim sistemidir ( John Krizcik, 1988). Ilık olarak 1990 yılında Daniel T. Jones ve James P. Womack tarafından kaleme alinmiş “The Machine That Changed The World – Dünyayı Değiştiren Makina” adli kitapta telaffuz edilmeye başlanan Yalın Fabrika kavramı ile ortaya çıkan “Yalın” kelimesi; daha sonra 1996 yılında yine ayni iki yazarın yazdığı “Lean Thinking – Yalın Düşünce” kitabi ile yaygınlaşmaya başlamış ve literatüre girmiştir.

 

Temeli Toyota Üretim Sistemine (TÜS veya Toyota Production System=TPS) dayanan bu anlayış günümüz modern işletmelerinin maliyet azaltma, ürüne ve değere odaklanma yaklaşımlarının ana ögesi konumundadır.