Çorum'dan Duyurular

25 Eylül 2019 Çarşamba
2019 Yılı Sosyal Destek Programı (SODES) İlan Edildi

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde onaylanmış olan 2019 Yılı Sosyal Destek Programı (SODES), Bölgemizde Ajansımız tarafından yürütülecektir.

SODES Programı kapsamında oluşturulacak proje önerilerinin, güdümlü proje yönetimiyle Ajans öncülüğünde geliştirilmesi, sosyal sorunların çözümüne yönelik yenilikçi metotlar içermesi, program öncelikleri ile uyumlu şekilde sürdürülebilir iş modelleriyle desteklenmesi ve ortaklıkları ve kurumsallaşmayı güçlendirici nitelikte olması hususları önem taşımaktadır.

Program dâhilinde Bölgemiz illerinde uygun başvuru sahipleri olan kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, mahalli idare birlikleri, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve özel kesim kuruluşlarının projelerine destek verilmesi öngörülmektedir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

Not: Programa ilişkin ayrıntılı bilgiye Proje Bilgi Formu ve Bilgilendirme Sunumundan ulaşılabilmektedir.  

Program İletişim Bilgileri

www.oka.org.tr

Sümer ÇAKIR, Meltem YILMAZ

E-posta: ppb@oka.org.tr

 

 

Pogramla ilgili detaylı bilgi için:     https://www.oka.org.tr/duyuru/2019-yili-sosyal-destek-programi-sodes