Çorum'dan Duyurular

16 Aralık 2022 Cuma
2022 Yılı İhracata Gençlik Aşısı Faizsiz Kredi Desteği Programı İlan Edildi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2022 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere 2022 yılı İhracata Gençlik Aşısı Faizsiz Kredi Desteğini uygulamak için 14.12.2022 tarihi itibariyle ilana çıkmış bulunmaktadır.

Faizsiz kredi desteği ile; TR83 Bölgesinde ihracatın artırılması, işletmelerin ürün yerlileştirmeye yönelik üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve yeni yatırımlarla genç istihdamının artırılması amaçlanmaktadır.

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 20.000.000 TL’dir. Faizsiz kredi desteği kapsamında yararlanıcılar 6 ayı geri ödemesiz, 18 ay eşit taksitlerle geri ödemeli toplam 24 ay vadeli, herhangi bir faiz ya da kar payı olmaksızın desteklenecektir. Program çerçevesinde proje başına kullanılabilecek kredinin tutarı (proje bütçesi) aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 500.000 TL

Azami tutar: 2.000.000 TL

Başvuruların KAYS (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden son başvuru tarihi 13.02.2023 Saat 23.59’dur. Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını ajansın faizsiz kredi desteği çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapması zorunludur. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütname en geç 20.02.2023 Saat 17.00’a kadar e-imza ile imzalanır veya ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile Ajansa teslim edilir.

Bilgilendirme Toplantısı

Program başvuru koşulları ve süreci hakkında bilgilendirme yapılacağı çevrim içi tanıtım toplantısı 19 Aralık 2022 Pazartesi 13.30’da Zoom uygulaması üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya kayıt olmak için tıklayınız.

 

İhracata Gençlik Aşısı Faizsiz Kredi Desteği Başvuru Rehberi için tıklayınız.