Çorum'dan Duyurular

16 Aralık 2022 Cuma
2022 Yılı Turizm İşletmelerinin Modernizasyonu Finansman Desteği Programı İlan Edildi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2022 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere 2022 yılı Turizm İşletmelerinin Modernizasyonu Finansman Desteğini uygulamak için 14.12.2022 tarihi itibariyle ilana çıkmış bulunmaktadır.

Finansman desteği ile bölgemizdeki konaklama tesislerinin modernizasyonu ve dijital teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ile rekabet güçlerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 12.000.000 TL’dir. Finansman desteği kapsamında yararlanıcıların ilk 3 ayı geri ödemesiz olmak üzere 3 ayda bir geri ödemeli 24 ay mutlak vadeli ödeme programı ile kredi kar payının %100’ü desteklenecektir. Program çerçevesinde proje başına kullanılabilecek kredinin tutarı (proje bütçesi) aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 500.000 TL

Azami tutar: 2.000.000 TL

Başvuruların KAYS (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) üzerinden son başvuru tarihi 13.02.2023 Saat 23.59’dur. Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını ajansın finansman desteği çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapması zorunludur. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütname en geç 20.02.2023 Saat 17.00’a kadar e-imza ile imzalanır veya ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile Ajansa teslim edilir.

Bilgilendirme Toplantısı

Program başvuru koşulları ve süreci hakkında bilgilendirme yapılacağı çevrim içi tanıtım toplantısı 19 Aralık 2022 Pazartesi 15.00’da Zoom uygulaması üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya kayıt olmak için tıklayınız. 

 

Turizm İşletmelerinin Modernizasyonu Finansman Desteği Başvuru Rehberi için tıklayınız.