Çorum'dan Duyurular

26 Kasım 2019 Salı
İmalat Sanayinde Seçilmiş 8 Alt Sektöre Ait Kaynak Verimliliği Rehberleri Yayımlandı

İmalat Sanayinde Seçilmiş 8 Alt Sektöre Ait Kaynak Verimliliği Rehberleri Yayımlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından yürütülen, “İmalat Sanayii Alt Sektörlerinde Sektörel Kaynak Verimliliği Rehberlerinin Hazırlanması” projesi kapsamında, seçilen sektörlerde kaynak verimliliği fırsatlarını ortaya koyan sektörel rehber dokümanların hazırlanması çalışmaları tamamlanmıştır.

İmalat sanayiinde sürdürülebilir üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmış olan rehberlerde, seçilen sektörlere yönelik başlıca kaynak verimliliği uygulamaları, teşvik edici ve yol gösterici bilgiler ve örnek çalışmalarla sunulmakta olup, rehberler hazırlanırken örnek teşkil edebilecek sektörel kılavuzlardan, ulusal ve uluslararası yayınlardan ve Mevcut En İyi Teknikler Referans Dokümanlarından yararlanılmıştır. 

Sektörel kaynak verimliliği rehberlerinde; “Sektör Profili”, “Üretim Süreçleri”, “Çevresel Etki Yaratan Alanlar” ve “Kaynak Verimliliği Önlemleri” olmak üzere dört temel bölüm yer almaktadır. Rehberlerde, sektörün üretim aşamaları ayrı ayrı ele alınarak işlem ve süreçler açıklanmakta ve tüm üretimi temsil edecek şekilde çevresel etki yaratan alanlar ve kaynak verimliliği önlemleri ise Avrupa Birliği tarafından oluşturulan Mevcut En İyi Teknikler (MET)’in anlatıldığı BREF’ler (MET Referans Dokümanı) esas alınarak irdelenmektedir.

İlgili rehberlerin başta KOBİ’ler olmak üzere sektörlerdeki tüm paydaşlara faydalı olması amaçlanmaktadır.  

Rehberlere aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.

Tekstil Ürünlerinin Bitirilmesi Kaynak Verimliliği Rehberi 

Seramik Karo İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi

Kimyasal Gübre ve Azot Bileşiklerinin İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi 

Hazır Beton İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Saklanması Sektörü Kaynak Verimliliği Rehberi

Cam ve Cam Ürünleri İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi 

Kakao, Çikolata ve Şekerleme İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi 

Ana Demir ve Çelik Ürünleri ile Ferro Alaşımların İmalatı Kaynak Verimliliği Rehberi