Çorum'dan Duyurular

28 Ekim 2021 Perşembe
OKA’dan Ücretsiz Enerji Verimliliği Eğitimi ve Uygulamalı Atölye Çalışması

Kaynak verimliliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce, 2020 ile 2021 yılları için, Kalkınma Ajanslarının (Türkiye’deki 26 Ajans) bölgelerinde ele alacakları ana tema konusu olarak belirlenmiştir. Ajansımız bu alanda, bölge gelişim planında kümelenme, çevreye duyarlı üretim ve enerji verimliliği gibi temel hususları dikkate alarak, verimliliği esas alan rekabetçi üretim yapısının geliştirilmesine ve endüstride dönüşümün sağlanmasına katkı vermeyi hedeflemektedir. Belirlenen hedeflere ulaşmak üzere, Ajansımızın 2021 yılı Çalışma Programı’nda “Kaynak Verimliliği”ne yönelik farkındalık eğitimleri ile kurumsal kapasite geliştirme faaliyetleri, eylem raporu hazırlanması ve örnek firma uygulaması yapılması gibi faaliyetlere yer verilmiştir.

Bu amaçla, yürüteceğimiz çalışmalardan bir tanesi Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde üçer günlük Enerji Verimliliği Eğitimi ve Atölye Çalışması olarak belirlenmiştir. Söz konusu faaliyet kapsamında her ilde ortalama 20 kişinin katılımıyla yüz-yüze 2 gün teorik eğitim ve 1 gün uygulamalı olarak Enerji Verimliliği eğitimi gerçekleştirilecektir. Bölgede imalat sanayinde faaliyet gösteren ve fazla enerji tüketen işletmelerin mühendis ve/veya teknik personellerine yönelik olarak düzenlenecek olan bu eğitim ile işletmelerde enerji verimliliği konusunda farkındalık oluşturulması, enerjinin kullanımı, maliyeti ve tasarruf tedbirleri hakkında ipuçları paylaşılması hedeflenmektedir.

Ajansımız tarafından 23 Kasım – 3 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olarak verilmesi planlanan bu eğitim kapsamında, aşağıda çerçevesi çizilen konular işlenecektir,

  • Enerji Tasarrufu Potansiyeli,
  • Elektrik Enerjisinde Verimlilik (Elektrik motorları ve Değişken sürücüler dahil),
  • Isı Yalıtımı (Isı transferi ve termodinamik ile ilgili temel bilgiler),
  • Basınçlı Hava Sistemleri,
  • Atık Isı Kullanımı,
  • Pompa ve Fan Sistemleri,
  • Soğutma,
  • Elektrik Enerjisinin Ölçümü ve İzlenmesi (Aydınlatma bu başlık altında işlenecektir),
  • Yakma Tesisleri, Yakıtlar ve Yanma, Kazanlar.

Enerji Verimliliği eğitimi ve atölye çalışmasına katılacak firmaların belirlenmesi için 12 Kasım 2021 tarihine kadar başvurular alınacaktır. Başvurular aşağıdaki linkte yer alan Enerji Tüketimi Tespiti Ön Formunun doldurulması ile tamamlanacaktır. Ajans, yapılacak başvurular içinden seçeceği firma teknik personellerini (mühendis ya da diğer teknik personel) eğitime davet edecektir.

Başvuru formu linki: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPUvtA0Zhc1LaKDuZZ5cl2cEmVFUSqisKUuO4WlvTgdyiKBA/viewform?usp=sf_link

Eğitim tarihleri:

Amasya :         01.12.2021-03.12.2021 tarihleri arası

Çorum :           24.11.2021-26.11.2021 tarihleri arası

Samsun :         23.11.2021-25.11.2021 tarihleri arası

Tokat    :          30.11.2021-02.12.2021 tarihleri arası

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.