Çorum'dan Duyurular

15 Ocak 2021 Cuma
Verimlilik Artırıcı Projeler Desteği Tanıtım Toplantısı

Kaynak Verimliliği 2020 ve 2021 yılları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kalkınma Ajanslarının ana çalışma teması olarak belirlenmiştir. Ajansımız 2020 yılında bu alanda bir dizi faaliyet gerçekleştirmiş ve yılın sonuna doğru Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşların başvuru yapabileceği Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi mali destek programını duyurmuştur. 2021 yılının ilk haftasında Çorum OSB’de seçilen bir işletmede enerji verimliliği ölçümleri yapılmış ve rapor hazırlıklarına başlanmıştır.

İşletmelerde enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan projeler Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olarak ifade edilmektedir. 2007 tarihli 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile yasal çerçevesi şekillenmeye başlayan verimlilik artırıcı tedbirler Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ve nihayetinde 2009 yılında destek programı başvurularının başlaması ile hayata geçmiştir. Yıllık enerji tüketimi 500 TEP (Ton eşdeğer petrol) ve üzeri olan endüstriyel işletmelerin başvurduğu bu program kapsamında 5 milyon TL proje bedelinin yüzde 30’u yani 1,5 milyon TL’si nakdi olarak Bakanlık tarafından karşılanmaktadır.

Enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, onarım, yalıtım, rehabilitasyon ve proses düzenleme gibi yollarla gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi, atık enerjinin geri kazanılması konularındaki verimlilik artırıcı iyileştirme çalışmaları başvuruya dahil edilebilir ve Bakanlığın uygun görmesi halinde destek alınabilir.

Ajansımız Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının Verimlilik Artırıcı Projeler konusundaki desteklerinin Bölgedeki işletmelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından daha iyi tanınması için bir bilgilendirme toplantısı organize etmiştir. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Daire Başkanlığı uzmanları tarafından gerçekleştirilecek bilgilendirme sunumu 26.01.2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Toplantıya erişim linki aşağıda paylaşılmakta olup konuya ilgi duyan tüm tarafların katılımına açıktır.

 

Kayıt için tıklayınız.