Sektörler

Çorum, bölgenin sanayileşmekteki en dinamik kenti olarak gelişimini göstermektedir. Anadolu Kaplanları olarak tabir edilen illerden biri olan il kendi öz kaynakları ile sanayileşmesini gerçekleştirmekte olup Şeker Fabrikası dışındaki sanayi kuruluşlarının tümü özel sektöre ait bulunmaktadır.

Emek yoğun çalışan küçük atölyelerin bölgesel kaynakları ve yeni üretim tekniklerini daha iyi değerlendirmesi ile başta kiremit ve tuğla, un ve bu iki üretim dalının ilk etapta makine ve ekipman ihtiyacını karşılamak amacı ile kurulmuş makine sektörü büyük bir gelişim göstermiştir. Bu üretim dalları Çorum ilinin sanayileşmesinin lokomotifi olmuşlardır.

Bugün Çorum makine sektörü birçok ülkeye ihracat yapar duruma gelmiştir. Çorum’ da ayrıca hemen hemen bütün sektörlere yönelik özel çözüm gerektiren tasarım ve üretim yapma kabiliyeti üst seviyede olan ve anahtar teslim fabrika üreten firmalar bulunmaktadır, bu alanda ulusal ve uluslar arası talepler her geçen gün artmaktadır. Ülkemizin kiremit tüketiminin % 40’ı, tuğla tüketiminin % 10’u Çorum’dan karşılanmaktadır.

Çorum’da kendi içerisinde kurumsallaşan bir sanayileşme süreci gerçekleştirmiştir. Bu modelle sanayileşme, birinci aşamada küçük ölçeklerle ve yerel kaynağa bağlı (gıda ve taşa-toprağa dayalı sanayiler) olarak başlamış; ikinci aşamada, yerel kaynaklara bağlı olmaksızın (ve ülkenin herhangi bir yerinde yer seçebilecek), ülke pazarına, hatta uluslar arası pazarlara yönelik yeni üretim konularında faaliyet gösteren sanayiler gelişmiştir. Aile şirketlerinin ağırlıklı olduğu bu yapıda, ortak iş yapma ve birlikte çalışma kültürü Çorum kentinde bir avantaj sağlamıştır.

Bu özellikleri ile Samsun, yatırımınız için rekabetçi avantajlar sunmaktadır.

 

Aralık 2014 rakamlarına göre Çorum genelinde faaliyet gösteren sanayi tesislerinin istihdam rakamları ile birlikte dağılımı aşağıdaki gibidir:

 

Sektörler İmalatçı Firma Sayısı İstihdam
1. Gıda Sanayi 259 2.625
2. Tekstil Sanayi 51 4.635
3. Orman Ürünleri-Mobilya Sanayi 292 805
4. Kağıt-Kağıt Ürünleri Sanayi 21 435
5. Kimya-Plastik Sanayi 64 758
6. Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi 143 6.800
7. Makine-Metal Sanayi 294 3.068
8- Diğer Sanayi Grupları 69 657
Toplam 1.193 19.783

Çorum ilinin 2015 yılı Toplam Dış Ticaret Hacmi ise 626.078 $’dır. Çorum, ihracatı ithalatının üstünde olup dış ticaret fazlası olan ve ülkemize bu konuda katkısı molan ender illerden bir tanesidir.

 

Çorum İlinin İhracat ve İthalat Rakamları:

 

Çorum İli Yıllara Göre İhracat Rakamları
Yıllar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
İhrct. Rakm. 1000 $ 112.353 99.026 113.954 142.031 166.369 190.564 252.575 338.480
Önceki Yıla Göre Artış +%39 -%11,9 +%15 +%24,6 +%17,1 +%14,5 +%32,5 +%34,0
İhracatçı Firma Sayısı 103 109 107 120 116 120 123 131
İhracat Yapılan Ülke Sayısı 77 86 90 104 120 120 120