Çorum'da Teşvikler

Yatırım Teşvik Sistemi

Teşvik Belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan bir belgedir.

Teşvik Sistemi 15.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları açıklayan 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile uygulanmaya başlamıştır.

Teşvik Sistemi, ülkemizin 2023 yılı hedeflerine ulaşmasını sağlamak, imalatın ithalat bağımlılığını azaltmak ve özel sektör kuruluşları ile yatırımcılardan gelen değişiklik taleplerini karşılamak amacıyla eski teşvik sistemin geliştirilmesi ve revize edilmesiyle oluşturulmuştur. İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Çalışmasına (2011) dayanan ve illerin gelişmişlik düzeylerine göre 6 kademeli bölgesel harita hazırlanmıştır.

Ayrıca, ilçeler düzeyinde sınıflandırmaya gidilerek bazı ilçelerde yapılacak yatırımların teşviklerden daha fazla yararlanması planlanmıştır. Çorum için Ortaköy, Boğazkale, Uğurludağ, Mecitözü,  Bayat ve Laçin ilçelerinde yapılacak yatırımların teşviklerden daha fazla yararlanması sağlanmıştır.

TR83 Bölgesi illerinden Çorum bu haritada 4. Bölgede yer almaktadır.

Teşvik Sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır. Yerli ve yabancı yatırımcılar aşağıdaki teşviklerden eşit oranda faydalanabilmektedir:

 • Genel Teşvik Sistemi
 • Bölgesel Teşvik Sistemi
 • Öncelikli Yatırımların Teşviki
 • Stratejik Yatırımların Teşviki

 

Teşvik Robotu ile hak edebileceğiniz teşvik tutarını hesaplamak için tıklayın...

Yeni teşvik sistemi hakkında ayrıntılı bilgi için...

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

 

Çorum'da Genel Teşvikler ve Yer Seçimi

Çorum’da, sabit yatırım tutarı 1.500.000 TL’yi geçen yatırımlar (bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve teşviki için öngörülen şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç)* aşağıdaki destek unsurlarından yararlandırılmaktadır.

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti

 

Yatırım Yeri Seçiminde aşağıdaki Milli Emlak linklerinden faydalanılabilir:

Kiralama işlemi: http://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Kira/kira-islemleri-genel.pdf

 

Satış işlemleri: http://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/satis-brosur.pdf

 

İrtifak hakkı işlemleri: https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/irtifak/irtifak-hakki-brosur.pdf

 

Teşvik belgesi ile tahsis: http://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Yatirim-Tesvik/yatirim-tesvik-brosur.pdf

 

Teşvik Belgesi ile tahsis şeması: http://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Yatirim-Tesvik/ek1-yatirim-tesvik-islem-semasi.pdf

*TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI için bknz. 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”, Ek 4

Çorum'da Bölgesel Teşvikler

İllerimiz, 2011 yılında yapılan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) çalışması sonuçlarına göre gruplandırılarak teşvikler açısından 6 bölgeye ayrılmıştır. Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre destek oranları farklılaştırılmıştır.

İller itibarıyla yapılacak olan yatırımlar, ilin bulunduğu bölgedeki şartları sağlamaları halinde çeşitli destek unsurlarından yararlandırılmaktadır. Yeni Teşvik Sistemi’nde 4. bölgede yer alan Çorum için minimum 1.500.000 TL ve varsa diğer şartları sağlayan yatırımlara yönelik destek unsurları aşağıdaki gibidir.

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Vergi İndirimi
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Faiz ve Kar Payı Desteği

Çorum’un da içinde bulunduğu 4. bölge bu destek unsurlarından aşağıda belirtilen oranlar dâhilinde yararlanmaktadır. 2020 yılı Ağustos Ayında yapılan değişik ile birlikte teşvik sisteminde ilçe bazlı uygulamaya gidilmiştir. Çorum'da bir alt gruba dâhil edilen ilçeler Bayat, Boğazkale, Dodurga, Kargı, Laçin, Mecitözü, Ortaköy, Oğuzlar, Uğurludağ olmuştur. Çorum’un diğer ilçelerinde yapılacak yatırımlar 4. Bölge desteklerinden yararlanmaya devam ederken, bu ilçelerde yapılacak yatırımlar 5. Bölge desteklerinden yararlanacaktır.

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMASI
Destek Unsurları Çorum
KDV İstisnası VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR
Vergi İndirimi (%)  
OSB Dışı %30
OSB İçi %40
İndirim Oranı (%)  
OSB Dışı %70
OSB İçi %80
Sigorta Primi İşveren Hisse Desteği  
OSD Dışı Destek Süresi 6 Yıl
OSD içi Destek Süresi 7 Yıl
Max Destek Tutarı/OSD Dışı %25
Max Destek Tutarı/OSD İçi %35
Yatırım Yeri Tahsisi Var
Faiz Desteği  
İç Kredi 4 Puan
Döviz/Dövize Endeksli Kredi 1 Puan
Azami Destek Tutarı 1.200.000 TL

 

Çorum ilinde Bölgesel desteklerden yararlanabilmek için yatırım yapacağınız sektörün Çorum için desteklenen sektörler arasında olması gerekmektedir.

DİPNOTLAR:

1)İstanbul ili hariç olmak üzere, Bakanlık tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.

2)Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında "3 yıldız ve üzeri" şartı aranmaz.

3)6. bölgede gerçekleştirilecekler ve US-97 Kodu 2102, 2109.1.02, 2109.3, 2109.4 olan üretim konularına yönelik yatırımlar hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir.

4)Entegre hayvancılık yatırımlarında;

 • 1. ve 2. bölgede: süt yönlü büyükbaş  entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş  entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş hayvan entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
 • 3., 4.ve 5. bölgede: süt yönlü  büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem,  damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında  1.000 küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).

5)6. bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından "şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek (Donuk ekmek ve donuk ekmek hamuru hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz. Ayrıca 4. , 5. ve 6. bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem yatırımları bölgesel desteklerden yararlanabilir.

6)Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi bölgelerinde teşvik edilir.

7)Çuval üretimine yönelik yatırımlar sadece 6. bölge illerinde gerçekleştirilmesi halinde bölgesel desteklerden yararlanır. Dokuma yatırımları ile ilgili olarak, 27.02.2019 tarihli ve 798 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 5. maddesi hükmü daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.

8)6. bölge hariç olmak üzere, I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek maden istihraç ve/veya işleme yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.

9)Aşağıda belirtilen yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır:

 • Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları.
 • Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları
 • Asgari 5 Milyon TL tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları ile liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil).
 • İstanbul hariç olmak üzere rafine edilmiş petrol ürünleri yatırımları
 • 4. ve 5. bölgelerde gerçekleştirilecek cam ve cam ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar (çok katlı yalıtım camları hariç)
 • Turizm yatırım ve işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları
 • 5. bölge illerinde aynı OSB'de gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında, her 3 yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla Ek 2A ve Ek 4'te belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar
 • 4. ve 5. bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar
 • US-97 kodu 2519.0.04 olan vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları üretimine yönelik yatırımlar (depremde hasar önleyici sismik izolaasyon cihazı, epoksi kaplı öngerme halatı vb.)

10)Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin desteklerinden yararlanır. Ancak bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında entegrasyonu oluşturan ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin desteklerinden yararlanır.

11)Asgari 5 Milyon TL tutarındaki sondaj yatırımları 2. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.

12)İstanbul ili hariç olmak üzere, kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları.

Öncelikli Sektörler

Teşvik Sistemi’nde aşağıda belirtilen öncelikli sektörlere giren yatırım konuları 5. bölgede uygulanan bölgesel teşviklerden faydalanabilmektedir.

 • Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde, Turizm Merkezlerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.
 • Madencilik yatırımları.
 • Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.
 • Savunma sanayi yatırımları,
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları.
 • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları.
 • TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ya da 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen Ar-Ge projesi sonucunda geliştirildiği Bakanlıkça görevlendirilen izleyici raporu veya varsa ilgili Değerlendirme ve Denetim Komisyonu kararı ile belgelenen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.
 • Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.
 • 3213 sayılı Maden Kanunu’nda tanımlanmış 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.
 • Mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.
 • Atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar.
 • Asgari 50 milyon TL tutarındaki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama yatırımları.
 • Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.
 • OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.
 • Maden Kanunu’na istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları

Çorum'da Öncelikli ve Stratejik Yatırımlara Yönelik Teşvikler

Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, tespit edilen alanlarda yapılacak olan yatırımlar, öncelikli yatırımlar olarak belirlenmiş ve bu yatırımlara 1. 2. 3. ve 4. Bölgelerde gerçekleştirilmiş olsalar dahi 5. Bölgede uygulanan destekler sağlanmıştır. Bu yatırımlara, 5. ve 6. Bölgede gerçekleştirilmeleri halinde ise kendi bölgelerinde uygulanan destekler sağlanmaktadır.

Destek Unsurları

Destek Oran ve Süreleri

KDV İstisnası

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı (%)

40

Vergi İndirimi (%)

80

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği**

7 Yıl

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

Faiz veya Kar Payı Desteği

İç Kredi

5 Puan

Döviz/Dövize Endeksli Kredi

2 Puan

* 1-5. Bölgelerde yapılacak yatırımlar için 5. Bölge desteği, 6. Bölgede yapılacak yatırımlar için 6. Bölge desteği

** Kadın ve/veya genç istihdamının desteklenmesi amacıyla, kadın ve/veya genç istihdam eden firmaların istihdam desteklerinden yararlanabilme süreleri uzatılmıştır.

-İmalat ve turizm sektöründe belge kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları, 31/12/2025 tarihine kadar KDV istisnasından yararlandırılabilir.

 

 

Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar ise Stratejik Yatırım olarak değerlendirilir.

 • Asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon Türk Lirasının üzerinde olan yatırımlar,
 • Üretilecek ürünün ithalatı yurtiçi toplam üretiminden fazla olan yatırımlar,
 • Asgari %40 katma değer sağlayacak yatırımlar,
 • Son bir yılda yapılan ithalatın 50 milyon ABD Doları'nın üzerinde olduğu yatırımlar.

 

Stratejik yatırımlar aşağıdaki destek unsurlarından yararlanırlar:

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Faiz Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • KDV iadesi

Teşvik Belge Başvurusu

Gerçek kişiler, sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, adi ortaklıklar, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları %50'yi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri “kullanıcı aracılığıyla Bakanlık internet sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda” teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilir.

2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yeni yatırım teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm müracaatlar ile yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları şirket ve şubeler tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılan bildirimler Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen "E-TUYS" adlı web tabanlı uygulama aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Yatırımcıların ilk olarak kendileri adına teşvik belgesi müracaatı yapacak kişiyi yetkilendirme işlemini gerçekleştirmek üzere Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. Yalnızca nitelikli elektronik sertifika (e-imza) sahibi olan ve yetkilendirme başvurusu talebi Bakanlıkça onaylanmış kişiler, E-TUYS sistemi üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilir. Yetkilendirme işlemi için aşağıdaki evraklar T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün KEP adresine "sanayiveteknolojibakanligi.tesvikuygulama@hs01.kep.tr" işletmeye ait KEP üzerinden iletilmesi gerekmektedir.

• Müracaat dilekçesi,
• Yetkilendirme formu,
• Taahhütname (noter onaylı).

Yetkilendirme talebinin Genel Müdürlükçe sonuçlandırılmasının ardından, sisteme sisteme e-devlet üzerinden giriş yapılarak yatırım teşvik belgesi müracaat işlemleri başlatılır. 

Konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

-