Çorum'dan Duyurular

13 Temmuz 2021 Salı
Çorumlu Girişimcilere Ücretsiz Eğitim ve Mentorluk Hizmeti

İstihdam imkânlarının artırılması, yenilikçilik anlayışı, sosyal kalkınma ve beşeri sermayenin geliştirilmesi bakımından girişimcilik büyük önem arz etmektedir. Hem işsizlikle mücadelede hem de ulusal kalkınmanın sağlanmasında hayal gücü yüksek, genç ve parlak beyinlerin mevcut potansiyelini bir girişimle hayata geçirmesi, kendi işinin sahibi olması önemli bir adımdır.

 

Ajansımızın 2021 yılı Çalışma Programı’nda yer alan “Girişimcilik Fikir Geliştirme ve Mentorluk Programı” kapsamında; özellikle dijital tabanlı fikirler ile imalat sanayisinde verimliliği artırıcı projeler ve insan hayatını kolaylaştırıcı etkisi olan girişimlerin, yenilikçi iş fikirlerinin toplanması ve girişimcilerin eğitilmesi hedeflenmektedir. Genç girişimciliğin özendirileceği bu programda Çorum’da, 18-40 yaş arası girişimcilerin fikirleri Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Çorum Yatırım Destek Ofisi tarafından toplanacaktır. Komisyon marifetiyle fikirler değerlendirilecek ve 10 girişimci seçilerek 40 saat Ücretsiz Eğitim ve Mentorluk Hizmeti verilecektir.

 

Başvurular 15 Ağustos 2021 tarihine kadar aşağıdaki Girişimci Bilgi Formu'nun doldurulup imzalı bir şekilde “Çorum TSO Binası, OKA Çorum YDO, Karakeçili Mh. Fuar Cd. No: 2 Merkez / Çorum” adresine postayla ulaştırılması veya internet bağlantısı  üzerinden de erişilebilen formun elektronik ortamda doldurulup gönderilmesi ile yapılabilecektir. İletişim bilgilerinin doğru ve eksiksiz girilmesi önemlidir.

 

Bu faaliyet çerçevesinde Ajans “Eğitim ve Mentorluk Hizmeti” dışında doğrudan ya da destek programları vasıtasıyla; başka bir mali destek/hibe vb. katkıda bulunmayacaktır.

Ajansımız tarafından ücretsiz olarak yürütülecek bu faaliyetin 2 ay sürmesi planlanmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Girişimci Bilgi Formu