Çorum'dan Duyurular

9 Aralık 2019 Pazartesi
DAVETLİSİNİZ: Mesleki Eğitim Çalıştayı #GeleceğimMesleğim

İş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılmasını amaçlayan bu programda,

  • Çorum meslek liselerinin iyi uygulama örneği sunumları,
  • 5 başlık çerçevesinde meslek liselerinin sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışıldığı çalıştaylar ile

hem yerel hem de merkezi düzeyde alınabilecek tedbirlerin istişare edilmesi hedeflenmektedir.