Çorum'dan Haberler

5 Aralık 2023 Salı
Rekabetçi Üretim Yapısı ve Endüstride Dönüşüm İçin Sanayide Yeşil Dönüşüm

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları son yıllardaki faaliyetlerini "Kaynak Verimliliği" ve "Yeşil Dönüşüm" konularına odakladı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı bu alanda yürüttüğü çalışmalarına ek olarak, verimliliği esas alan rekabetçi üretim yapısının geliştirilmesine ve endüstride dönüşümün sağlanmasına katkı vermek amacıyla 30 Kasım’da, “Sanayide Yeşil Dönüşüm Bilgilendirme Semineri” düzenledi.

Çorum Yatırım Destek Ofisi organizasyonunda, Çorum Teknokent’te düzenlenen seminere; sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletme sahipleri, fabrika müdürleri, çevre mühendisleri, elektrik mühendisleri, makine mühendisleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile TSO, OSB, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve Ajans personellerinden oluşan 55 kişi katıldı.

Seminerin açılışında, OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Musa Erdal Ajansın kaynak verimliliği ve yeşil dönüşüm odaklı çalışmalarından bahsederek, katılımcıları OKA destek mekanizmaları hakkında bilgilendirdi.

Seminerde iklim değişikliği, iklim riskleri, yeşil mutabakat eylem planı, sanayimizin yeşil dönüşümü için atılacak adımlar, yeşil dönüşümde riskler, fırsatlar ve beklentiler, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ve yeşil dönüşüm alanında sunulan finansal teşvikler gibi konular ele alınırken, Türkiye’nin ilk enerji hizmet şirketi ESCON Enerji danışmanlık şirketinin Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü, Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) Başkanı, TURKONFED Yönetim Kurulu Üyesi, Yeşil Dönüşüm Komisyon Eş Başkanı, TOBB İklimlendirme Meclisi üyesi, AEE (Association of Energy Engineers), TTMD ve MMO üyesi Onur Ünlü seminerin ana konuşmacısı olarak katılımcılara sektördeki yenilikleri keşfetme ve uygulama fırsatı sundu.

Seminerde karbon nötr, karbon sıfır, iklim değişikliği pozitif, karbon yakalama, enerji dönüşümü, endüstriyel simbiyoz, enerji tasarrufu, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, karbon ayak izi, su ayak izi, karbon yutak alanı, karbon sertifikası gibi kavramlara da değinildi.

“Dünya iklim krizi ve iklim riskleri kaynaklı iklim göçleri ile karşı karşıyadır.”

Seminerin konuğu Onur Ünlü, dünyanın iklim krizi ve iklim riskleri kaynaklı iklim göçleri ile karşı karşıya kaldığı tespitiyle başladığı konuşmasına “Türkiye, yenilenebilir enerji yatırımlarında altıncı sırada olsa da ülkemizin enerjisinin dörtte üçü ithalatla karşılanmaktadır. Geçen yılın enerji ithalatı 96,5 milyar doları buldu ve Türkiye'nin toplam dış ticaret açığı ise 103 milyar dolar. Yani ülke ithalatının en önemli bölümünü enerji oluşturuyor. Enerji ithalatının üçte biri sanayi, üçte biri konut, üçte biri ise tarım ve diğer enerji harcamaları için gerçekleştiriliyor.” şeklinde devam etti.

Ünlü, yenilenebilir enerji yatırımlarının verimsiz bir sistem üzerine yapılamayacağını vurgulayarak, basit ve bedelsiz bir sorgulama kültürü ile kayıp kaçak noktalarının tespit edilebileceğini ve maliyetsiz enerji tasarrufunun yapılabileceğini belirtti. Devamında kamu kurumlarının da desteklediği yatırımlarla aydınlatma sistemleri, ısıtma ve soğutma sistemleri, imalat süreçleri ve bina yalıtımı gibi enerji verimliliği uygulamalarının önemine değindi ve enerji yönetiminin yanı sıra su ve ham madde yönetiminin de sanayinin yeşil dönüşümü için kritik olduğunu vurguladı.

Sanayinin yeşil dönüşümünün yanı sıra kamu binalarının yeşil dönüşümüne de değinilen seminerde, yeşil dönüşüm alanında sağlanan finansal teşviklerden Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) DestekleriEnerji Performans Sözleşmeleri, yatırım teşvik belgesi kapsamında Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi, KOSGEB ve planlanan TÜBİTAK destekleri ile kalkınma ajansları tarafından yürütülen destek programlarından bahsedildi.

Soru-cevap oturumunda, evde yapılabilecek çözümler, okullarda çocuklara yönelik bu temada planlanan oyunlar, karbon ayak izini azaltmaya yönelik örnekler, sürdürülebilir turizm uygulamaları, sunulan ve planlanan finansal teşvikler ve Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS) kurulması gerekliliği ve sürecin belirsizliği ele alındı.